Детали

Report Abuse

Coaching-Website-
Популарно

Системски бизнис коучинг – Програма за индивидуален коучинг и лидерство

Системскиот Бизнис Коучинг е високо ориентиран кон резултати, промовирајќи развој на нови стратегии за размислување и делување кои се всушност спротивни на решавање проблеми и минати конфликти.

Во процесот на управување, многу е важно да се разбере што им предизвикувате на другите. Дали вашата комуникација и начинот на кој пренесувате информации доведуваат до посакуваните резултати?

СИСТЕМСКИ   БИЗНИС   КОУЧИНГ   –   Програма   за   индивидуален   коучинг   и лидерство  е  наменет  за  менаџерскиот кадар од високо и највисоко ниво на управување и раководење.

Пакетот СИСТЕМСКИ БИЗНИС КОУЧИНГ – Програма за индивидуален коучинг и лидерство вклучува:
-    8 коучинг разговори со времетраење од 1,5 час, со професионален Бизнис Коуч,
-    Извештај со препораки за иден развој.

 Темите кои ќе бидат разработени за време на 8-те коучинг разговори се:
- 1-рв до 2-ор коучинг разговор      Лична обука за согледување на личните вредности, и верувања, како и лични потенцијали
- 3-ет до 4-рт коучинг разговор       Развивање  основни  професионални  вештини  за коучинг – како да го коучирате вашиот тим
- 5-ти до 6-ти коучинг разговор       Развивање  вештини  за  коучинг  на  тим  -  станете свесни за динамиката на групата и како    да се справите со тимските проблеми и перформанси
- 7-ми до 8-ми коучинг разговор     Развивање лидерски вештини за да станете Свесен Лидер  -  како  да  водите  луѓе  со  харизма  и  да влијаете врз другите

Дополнителни информации:
- Избраниот коучинг пакет може да биде употребен само и единстевно за едно лице.
- Коучот не изнесува било каква информација од приватен карактер споделена од клиентот во тек на коучинг разговорите.

Побарајте понуда на: +389 78 402762 или на е-адреса

Центарот за Бизнис Психологија е првиот меѓународен НЛП Центар во Македонија, акредитиран од страна на Американскиот Борд на НЛП (АБНЛП) и член на Меѓународното здружение за НЛП – АНЛП и на Меѓународното здружение за коучинг – ИАЦ! Нашите НЛП програми се акредитирани од страна на Американскиот Борд на НЛП (АБНЛП).

Центарот за бизнис психологија, Системски и НЛП, ЈИЕ, нуди широк спектар на деловни програми, програми за управување, коучинг и програми за личен развој, фокусирани на професионален и одржлив развој. Центарот за бизнис психологија, Системски и НЛП, ЈИЕ е водечки центар кој што обезбедува професионални меѓународно акредитирани и сертифицирани НЛП програми и Коучинг програми во Македонија.

Центарот за бизнис психологија, Системски и НЛП, ЈИЕ е единствен центар на Балканот кој посветено го применува системскиот пристап во своите програми, кои се насочени кон постигнување на посакуваните резултати на индивидуите и бизнисите. Примената на системскиот пристап во процесот на креирање позитивни промени делува во насока на поврзување на индивидуите и деловите од различните системи во комплексни функционални целини.

Нашите програми се наменети за сите љубопитни трагачи и за сите индивидуи кои што чувствуваат потреба за промена и сакаат да инвестираат во својот личен и професионален развој. Нудиме посебно формулирани обуки за различни типови организации, компании и здруженија на граѓани. Нашите програми за личен и професионален развој се погодни за секоја личност и организација, ориентирани кон континуиран раст и подобрување на нивната индивидуална и колективна активност.

Добредојдени сте да се вклучите во нашите програми и да дознаете што може да постигнете со знаењето стекнато во нашиот центар.

Контакт информации

Имејл адреса
Веб страна
Социјални медиуми профили

Видео

Author Info

Marina Anchevska

Member since 3 години ago
View Profile