Ние низ светот

Кој е дедо Живко Николовски, 90-годишниот кондураџија, еден од неколкуте живи Македонци во Бразил кои сѐ уште го зборуваат македонскиот јазик?

  Ако мислевте дека македонскиот јазик повеќе не се зборува во Бразил, тогаш сте се излажале. Доказ за тоа е...

Повеќе