Лично

„Како да се однесувате со посебни деца и посебни родители“

Скоро сите мои текстови ги пишувам со цел да им служат на посебните родители. Фокусот ми е нивна едукација и...

Повеќе