Музика и уметност

Музичка сензација – Болен ми лежи Миле Поп Јорданов

Во изведба на холандски хор

Везилка Магазин

Анталогиската македонска песна, во изведба на холандскиот хор во Martini Duesberg Cathedral.

Уживајте во изведбата!

Болен ми лежи Миле Поп Јорданов

Болен ми лежи Миле Поп Јорданов

над глава му стои стара му мајка,

жално го жали, милно го плаче:

– Стани ми, стани, мое мило чедо,

твојте другари по сокаци одат,

жални песни пеат, тебе те спомнуват.

Бог да го прости Миле Поп Јорданов,

Миле Поп Јорданов за народ загина,

за народ загина, за Македонија.

Неговите сестри в’ црно облечени,

свадба ќе прават, брата ќе женат,

брата ќе женат за Македонија.

Неговата мајка в’ црно облечена,

свадба ќе прави, сина ќе жени,

сина ќе жени за Македонија.

Везилка Магазин