Музика и уметностПалавковците

Палавковците: „Помош!“

Везилка Магазин

Translation:

– HELP! I CAN’T SWIM!

– TRY WALKING.

Везилка Магазин