ЕКО МакедонијаРепортажи

Поважната страна на Мариово

Документарен филм на Институтот за комуникациски студии

Везилка Магазин

Мариово е познато по својата богата културна и ентонолошка историја, но тоа крие и голема природна вредност. Мариовскиот предел поседува огромни естетско-визуелни вредности поради својата типична архитектура, но и поради специфичниот релјеф и пејзажи.

Денес, ерозијата, иселувањето и идните планови за нови хидроцентрали се опасност овој регион засекогаш да исчезне.

Документарниот филм „Поважната страна на Мариово“ го изработи Институтот за комуникациски студии

Везилка Магазин