ЕКО МакедонијаРепортажи

Пописот што успева секоја година

Документарен филм на Институтот за комуникациски студии

Везилка Магазин

Во еден викенд во јануари, биолози, еколози и вљубеници на птиците се обидуваат да ги пребројат сите водни птици во Европа, Азија и делови од Африка.

Пописот се одвива секоја година во повеќе од 100 држави и во него учестувааат околу 15 000 пребројувачи, поголем дел од нив како волонтери. Секоја година се пребројуваат од 30 до 40 милиони птици на светско ниво.

Македонија е една од најревносните земји учеснички на истражувањето. Ова е приказната за пописот во Македонија што успева секоја година.

Документарниот филм го изработи Институтот за комуникациски студии

Везилка Магазин