Covid-19

Последни информации од WHO за COVID-19

Везилка Магазин

За најнови информации околу COVID-19 пандемијата, посетете ја официјалната веб страна на Светската Здравствена Организација

 

 

Везилка Магазин