МакедонијаРепортажи

Скопје метропола

Заедница на историско наследство и урбано живеење и Град на солидарност

Везилка Магазин

Скопје е главен град на Република Македонија. Сместен е во северниот дел на Република Македонија, во Долината на Скопје. Има поволна географска и сообраќајна позиција, што претставува почетна точка за поширока комуникација преку патниот, железничкиот и воздушниот сообраќај.

Градот се наоѓа во централниот дел на Балканскиот Полуостров. Лесно комуницира со медитеранскиот регион на југ и регионите на Централна и Северна Европа на север. Поврзан е со Јадранското Море преку Качаничката клисура, со Република Бугарија преку Куманово и Крива Паланка на исток, како и со Република Албанија преку Полог, долината Кичево, Охридско-Преспанскиот регион на запад. Скопје датира од пред антички период. Овој град имал стратешко значење за време на античкиот период, и бил познат како Скупи. Ископувањата од античкиот град Скупи се во месноста Зајчев Рид над напливот на реката Лепенец во Вардар, на сегашнотосело Злокуќани.

Скупи беше главен град на Дарданија.

Уживајте во репортажата на Macedonia Timeless

 

Везилка Магазин