Разно

Среќен Ден на мајката!

Везилка Магазин

Денот на мајката е прослава во чест на мајката во семејството, како и на мајчинството, мајчинската поврзаност и влијанието на мајките во општеството. Се слави на различни денови во многу делови на светот, најчесто во месеците март или мај, и овој празник ги надополнува сличните прослави во чест на другите членови на семејството, како што се Денот на таткото, Денот на браќата и Денот на бабите и дедовците.

Современиот Ден на мајката започна во Соединетите Држави, на иницијатива на Anna Jarvis во 1908 година, кога одржа спомен за својата мајка во Методистичката црква „Свети Андреј“ во Графтон, Западна Вирџинија.

Иако Jarvis успеа во основањето на Денот на мајката, таа сепак се спротивстави на комерцијализацијата на истиот, бидејќи во почетокот на 1920-тите, Hallmark и други компании започнаа со продажба на картички за Денот на мајката. Jarvis верувала дека компаниите погрешно ја толкувале и искористиле идејата за Денот на мајката и дека акцентот на празникот бил на сентименталноста, а не на профитот, и како резултат на тоа, во 1923 година таа организираше бојкот на Денот на мајката и се закани дека ќе покрене тужби против вклучените компании.

Нејзината оригинална идеја била луѓето да ги ценат и почитуваат своите мајки преку своерачно направени писма во кои ќе ја изразуваат нивната љубов и благодарност, наместо да купуваат подароци и готови изработени картички.

Везилка Магазин