Онлајн магазинот vezilkamagazine.com е сопственост на Traikovsky ABN 77 826 815 820.

На сајтот, како посетител можете детално да ги прегледате содржините и да оставате коментари.

Забранета е секаква злоупотреба на содржината што не е во согласност со условите за користење.


Користење на сајтот vezilkamagazine.com

Во моментот кога сте на страницата vezilkamagazine.com обврзани сте да ги почитувате законите и прописите. Содржината на сајтот не смее да се модифицира, дистрибуира, репродуцира, продава и копира.

Забрането е објавување на материјали со кои се врши клевета, на навредливи, лажни, заканувачки, вулгарни, порнографски материјали, или на материјали кои на кој било начин поттикнуваат на кривично или противзаконско дело. Везилка Магазин го задржува правото ваквите материјали да ги отстрани од сајтот без претходно да го предупреди корисникот.

Забрането е лажно претставување и објавување неточни податоци поврзани со сајтот.

Забрането е користење на сајтот за пропагандни цели.

Забрането е користење на сајтот за какво било препродавање на производи.

Забрането е поставување вируси и сите видови компјутерски кодови, датотеки и програми кои на каков било начин можат да го оштетат сајтот или да ја преземат контролата над истиот.

Нашата интернет-страница можете да ја користите информативно.

Сајтот vezilkamagazine.com е со работно време од 24 часа, секој ден. Вонредно, сајтот може да биде недостапен заради техничко одржување или непредвидливи околности кои се надвор од контролата на Везилка Магазинот.