Корисни линкови

Учете македонски со Македонка – АБВ

Буквар, апликација и друштвени игри

Везилка Магазин

Веб апликацијата NABUKVA.MK содржи звучни прикази на букви и зборови кои кореспондираат со слики, насоки за правилно пишување преку анимации и игра преку која децата правилно ги пишуваат буквите со следење на траекторија на екранот.

 

Учи, Играј, Истражувај, Другарувај со Македонка.

Пакет-содржини којшто им помага на вашите дечиња да ја научат македонската азбука

 

Мултимедијалниот пакет е составен од друштвена борд игра (2 подлоги и 64 карти) и веб апликација (игра со пишување и дигитален буквар). Помага во препознавање на букви и зборови преку поврзување со слики и звуци, пишување, читање, градење речник и овозможува развој во областа на социјализацијата, емоциите и когницијата.
Печатени материјали – преку кои детето се запознава со буквите и зборовите
Дигитални содржини – кои нудат слика, звук, анимација, интеракција и игра, и на сосем нов и интересен начин му овозможуваат на детето да го вежба материјалот
Друштвени игри – преку кои детето го применува и надградува своето знаење

Играј едноставни и забавни игри за вежбање на физички, когнитивни, друштвени и јазични вештини, користејќи прикладни медиуми.

Повеќе инфо на Мое дете

Везилка Магазин