д-р Сања К. Вангелски

Лично

Дали навистина сме тоа што јадеме? – прв дел

Во телото имаме 50 трилиони клетки, но имаме 10 пати повеќе микроорганизми! Околу 1000 различни видови! Тоа е околу 2...

Повеќе