Катерина Топалова

Катерина Топалова
33 posts
Главен и одговорен новинар
Интервјуа

Здравка Димитрова-Крстиновска: „Со филцана волна им ги греам срцата на блиските што заминаа низ светот“

Можете да заминете од татковата куќа, од семејството, да избегате од луѓе, да најдете нов дом, но никогаш не можете...

Повеќе
1 2 4
Page 1 of 4