Ленка Везилка

Лично

Ленка: Анкета

  Значи, да ја сублимираме анкетата. Во прашалникот 8% беа мажи што одговорија и тоа од оние што никако не...

Повеќе