Маја Стојчевски

Маја Стојчевски
20 posts
Лично

Лично: „Што можете да направите за да си ја намалите болката?“

Кога се справуваш со болката што вашето дете има ментални и физички предизвици, често се чини дека не може ништо...

Повеќе
1 2
Page 1 of 2