Тања Брковска

Тања Брковска
9 posts
Тренер за личен и бизнис развој
Лично

Лично: Анксиозност

  Како одминуваат деновите на живот во ова време/невреме сè поголем е бројот на оние кои од мене бараат помош...

Повеќе