Корисни линкови

Корисни линкови

Имигрирање во Австралија – Партнер виза

Партнер виза 309 (претходи на Партнер виза 100) за аплицирање кога сте НАДВОР од Австралија   Со оваа виза можете да: - останете во Австралија додека не се одлучи за вашата постојана виза за Партнер (Мигрант) (подкласа 100) или апликацијата не биде повлечена - работите во Австралија - студирате во Австралија (нема да добиете поддршка од владата) - патувате до...

Повеќе
1 2
Page 1 of 2