Имиграција

Разно

АНКЕТА: Можности за интеграција и родова рамноправност на македонските иселенички

Четири жени, од четири краеви на светот, се собраа за да ја направат првата до сега, од ваков вид, анкета за животот, можностите и родовата рамноправност на македонските иселенички во светот.     Јосипа Ризанкоска - доктор по компаративна и европска политика, Лондон, Англија         Елена Спасовска – доктор по интернационални односи со експертиза по родови прашања,...

Повеќе