Книжевно творештво

Книжевно творештво

Под друга шапка со Елена Пренџова – поетеса, слем поетеса и препејувачка

Од денес започнуваме со циклусот „Под друга шапка“, претставување на наши автори што живеат и творат надвор од Македонија. Циклусот се вика „Под друга шапка“ затоа што со секој напис ќе ѕирнуваме под творечката шапка на авторот. Во случајов шапката може да се толкува и како друга земја и се совпаѓа со тоа што ќе претставуваме наши автори кои живеат...

Повеќе