Ликовно творештво

Sorry, This block requests minimum 3 posts to display, Please try to select other queries or add more posts...

Лично

Жената во фокусот на книжевното, ликовно и уметничко творештво на Македонци низ светот

„Убавината на жената не е во облеката што ја носи, фигурата што ја има или начинот на којшто ја чешла косата. Убавината на жената се гледа во нејзините очи, затоа што тоа е вратата кон нејзиното срце, местото каде што живее љубовта. Вистинската убавина кај жената се рефлектира во нејзината душа“ - Одри Хепберн   Со интерес ги следам Вашите...

Повеќе