Личен и бизнис развој

Личен и бизнис развој

Лично: „Комуникација“

Многумина се потсмеваат кога ќе кажам дека не знаеме да комуницираме, но набргу по некоја групна вежба на работилницата увидуваат дека навистина не обрнуваме внимание на тоа и многу често не се разбираме и како последица на тоа влегуваме дури и во конфликтни ситуации. Прво нешто што јас го освестив кај себе во неформална комуникација е недоволниот фокус на соговорникот....

Повеќе