Личен и бизнис развој

Лично

Лично: „Стрес“

Стрес. Термин кој се користи многу често во секојдневната комуникација, некогаш дури да избегнеме разговор или средба велиме - не ме пипај сега, под стрес сум. И тогаш сите нè оставаат на мира, бидејќи тоа е една многу страшна состојба со која ретко кој може да се справи. Би започнала со медицинска дефиниција што всушност значи стресот. Тоа е природна...

Повеќе
1 2
Page 2 of 2