Психологија

Sorry, This block requests minimum 3 posts to display, Please try to select other queries or add more posts...

Лично

Лично: „Што ќе се случува со менталното здравје после пандемијата?“

  Никој не ја знае иднината и тоа само по себе носи неизвесност. Живеењето во иднината уште повеќе ја зголемува неизвесноста и анксиозноста. Живеењето во минатото е карактеристично за депресијата и доколку е нешто блокирано, заглавено, необжалено. Но ајде да претпоставиме што би се случувало со менталното здравје по завршување на КОВИД пандемијата!   Пандемијата навистина трае многу долго. Таа...

Повеќе