Македонецот и морето

Sorry, This block requests minimum 3 posts to display, Please try to select other queries or add more posts...

Македонецот и морето

Македонецот и морето | Бахами – местото што ме клекна на колена

  Во претходниот текст напишав дека имам посетено многу места, но неколку од нив ми се најомилени и блиски до срцето. Едно од тие места се Бахамските острови за коишто имам посебна приказна што ќе ви ја раскажам во текстот што следува. Веќе напоменав дека Бахамите ме клекнаа на колена, но што мислам точно со тоа, ќе образложам подоцна. Како...

Повеќе