Македонија

Репортажи

Библиотека АЛ-БИ во село Бабино, Демир Хисар

Библиотеката „Ал-Би“, с. Бабино, куќа со традиционален изглед, со етно-соба и амфитеатар, основана во 1882 година. Резултат на тривековна колекционерска работа, и поседува значителен фонд на ретки и уникатни книги, од кои најстарата е Арапски речник од 1307 година. Првите книги биле донесени во далечната 1882 година и тоа од Багдад, Техеран, Дамаск, Истанбул, Анкара, а се печатени на персиски,...

Повеќе