Светот низ наши очи

Книжевно творештвоМузика и уметностРепортажиСветот низ наши очи

Ноќна прошетка

Убаво е да се слика небото над Ватикан, да се фати во кадар месечината и по некоја ѕвезда. Небесните тела што се појавуваат во тој момент над ова раскошно место како да се знаци дека некој одгоре гледа што се случува во Ватикан... Сум го разгледал Ватикан, одвнатре и однадвор, но секогаш тоа било дење и со многу народ наоколу....

Повеќе