Свет

Sorry, This block requests minimum 3 posts to display, Please try to select other queries or add more posts...

Репортажи

Сан Франциско – светската луда железница

Патувањата се најдобрата инвестиција. Секое место има посебен жар, но од сите, само едно останува врежано во спомените како најмагично. Ова е репортажа за најлудото место во светот. Со првото стапнување на негово тло, те вози како низ луда железница. Спој од брзина и височина, сплет на бои и класни слоеви. Понуда на се што може и не може да...

Повеќе