Tag Archives: биосфера

ЕКО МакедонијаРепортажи

Македонскиот дел од биосферата

Територијата на Македонија изобилува со голем број на исклучително вредни природни реткости. Богатството и хетерогеноста на видовите и екосистемите се...

Повеќе