Tag Archives: охридско езеро

ЕКО МакедонијаРепортажи

Охридско Езеро: Загрозено светско наследство

Неконтролираното градење, узурпацијата на крајбрежјето, загадувањето со отпадни води и друг отпад, неодржливите туристички практики. Ова се некои од проблемите...

Повеќе