Tag Archives: традиција

Разно

Чеизот како македонска традиција – одамна изумрена или можеби сепак не?

Зборот „чеиз“ потекнува од турскиот çeyiz, што значи невестинска опрема, а во нашата традиција имал значење на „поклони“, „богатство“ кое...

Повеќе