Tag Archives: go turkey

Зад аголот приказна

Зад аголот приказна | Богатствата на Зеугма – чии се тие очи?

  Причината и мотивот заради кои дојдов во Месопотамија се наоѓаат пред мене: Зеугма музејот во Газиантеп - најголемиот Музеј...

Повеќе