Tag Archives: shiping

Зад аголот приказна

Зад аголот приказна | Во Јупин школата – на час по калиграфија

  Во централното градско подрачје на Шипинг сместени се најзначајните по важност административни згради, кои од историски аспект ја завршиле...

Повеќе